top of page

Неоперативен лифтинг - корем

  • 2 ч 30 мин
  • 700 български лева
  • ulitsa "Akademik Petar Dinekov"5

Описание на услугата

Процедурата фибробласт представлява неоперативен лифтинг. Лечението с фибробластно стягане на кожата използва малка електрическа дъга, която се предава през малка сонда. Самата сонда не навлиза в кожата и дори не я докосва. Обработените тъкани „коагулират“ и „сублимират,“ като ние избягваме разпространението на нежелана топлина в околните области. Принципът е да се йонизират газовете във въздуха, за да се създаде малка електрическа дъга, подобна на мъничка мълния, с която могат да се третират епидермалните зони, засегнати от естетически проблеми, без да се разпространява нежелана топлина в околните области. Важно е да отбележим, че това не е хирургическа процедура, но въпреки това има възстановителен период от поне десет дена. Процедурата се препоръчва за дами над 40 годишна възраст, може да се прилага на голям брой от зони и има специално добри резултати при паднал клепач.


Свържете се с нас

  • Criteria Pro Lash Studio, ulitsa "Akad. Petar Dinekov", Sofia, Bulgaria


bottom of page